O spoločnosti

Spoločnosť K-system je predajcom výrobkov značky RENSON na Slovenskom trhu. Skutočnosť, že táto belgická spoločnosť starostlivo vyberá svojich partnerov,  je dôkazom maximálnej dôvery. Zaviazali sme sa, že tieto produkty špičkovej kvality budeme na požadovanej úrovni reprezentovať a poskytovať k nim aj služby na zodpovedajúcej úrovni. Vysokú kvalitu montážnych služieb zabezpečujeme prostredníctvom vlastných preškolených zamestnancov, ktorí majú potrebné zručnosti a vedomosti.

Oslavujeme 30 rokov našej spoločnosti

Už 30 rokov sa sústredíme na získanie spokojných zákazníkov a ich následné odporúčanie. Sme pripravení plniť individiuálne želania našich zákazníkov a vážime si ich odporúčanie. Ponúkame spoluprácu architektom, stavebným firmám, developerom ale aj výrobcom okien a dverí s možnosťou kompletnej dodávky. Pomôžeme s vybavením vašej vzorkovej predajne alebo ateliéru za zvýhodnených cenových podmienok.

 

Výhody pre našich zákazníkov:

  • dostupnosť - výrobky značky RENSON si môžete objednať v našich Štúdiách tieniacej techniky K-system Bratislava, Banská Bystrica, Nitra, Trenčín a Žiar nad Hronom,
  • overená kvalita montážnych služieb - výrobky značky RENSON montujú naši zamestnanci, ktorí sa špecializujú na produkty RENSON, 
  • operatívny záručný a pozáručný servis v rámci celej SR.

Spoločnosť K-system v minulosti úspešne absolvovala certifikáciu:

ISO 9001 systém manažérstva kvality – zaoberáme sa kvalitou a stabilitou svojich procesov, ich riadením a neustálym zlepšovaním , aby sme boli schopní uspokojovať potreby zákazníkov za primeranú cenu,

ISO 14001 systém enviromentálneho manažérstva – máme zavedený systematický prístup k ochrane životného prostredia vo všetkých aspektoch podnikania, prostredníctvom ktorého začleňujeme starostlivosť o životné prostredie do svojej podnikateľskej stratégie ako aj bežnej prevádzky,

BS OHSAS 18001 systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – prostredníctvom tejto medzinárodnej normy zabezpečujeme zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Má tiež dôležitý hospodársky význam, pretože riešenie otázok súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia, s vytváraním priaznivých pracovných podmienok a pracovných vzťahov prináša optimalizáciu pracovného procesu s pozitívnym ekonomickým efektom. V neposlednom rade starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci má dôležitý humánny aspekt, ktorý prezentuje kultúrnu a spoločenskú úroveň organizácie.

Od apríla 2018 spoločnosti K-system uplynula platnosť certifikátov a v súčasnosti zabezpečuje dodržiavanie nastavených noriem prostredníctvom vlastného interného auditora.