Pergola SKYE RENSON

Najnovšia pergola Skye má hliníkové strešné lamely, ktoré je možné nielen otáčať, ale aj zhŕňať do jednej strany. Zhrnuté lamely zaberajú menej ako 1/3 plochy strechy. Keď už sa nebudete chcieť skrývať pred slnkom, stačí len len zhrnúť strechu a môžete sa opaľovať.

Pergola Skye je dostupná v maximálnom rozmere 4500 x 6200 mm.