Pergola na streche

Realizácia pergol na streche bytového domu patrí k tým najnáročnejším. Okrem štandardného zariadenia nevyhnutného k manipulácii  s pergolou (montážne vrátka) je potrebné využiť aj iné manipulačné zariadenia - stavebný výťah, žeriav, vrtulník za účelom vyzdvihnutia materiálu do výšky. V 99 % nie je možné prvky pergoly vyniesť výťahom alebo schodiskom z dôvodu rozmerov pergoly. Tým sa zvyšuje časová náročnosť na výstavbu pergoly.

Ďalším úskalím je neštandardné kotvenie pergoly a predchádzanie rizikám zatekania. Takmer vždy sú pre montáž potrebné kotviace prvky vyrobené na mieru. Pri výstavbe pergoly, kde navyše chýba možnosť pohybu okolo pergoly, ako tomu bolo v tomto prípade, je časová náročnosť na výstavbu takejto pergoly minimálne raz taká dlhá, ako výstavba štandardnej pergoly na prízemí rodinného domu.